0937-094-0090 021-91015548-031-37789580

لیست قیمت هدایای تبلیغاتی گیفت سازان


لیست قیمت انواع هدایای تبلیغاتی گیفت سازان که شامل مگنت ، پازل ، کلاه ، خودکار ، ماگ ، تقویم ، بادبزن ، جا کلیدی و... هست را در زیر به صورت یکجا میتوانید مشاهده کنید
کلیه قیمت ها به تومان و زمان ها روز کاری می باشند.
کد کالا نام چاپ 50عدد 100عدد 200عدد 500عدد 1000عدد 2000عدد 4000عدد زمان تحویل
165 مگنت تبلیغاتی 19×14 4 رنگ 0 0 0 0 6400 0 0 10
260 خودکار تبلیغاتی k911 تامپو 0 5500 4800 4600 4000 3900 3800 3
261 خودکار تبلیغاتی K955 تامپو 0 5400 4700 4400 3900 3800 3700 3
262 خودکار تبلیغاتی K956 تامپو 0 5800 5000 4700 4200 4000 3900 3
263 خودکار تبلیغاتی K961 تامپو 0 5800 5000 4700 4200 4000 3900 3
264 خودکار تبلیغاتی K962 تامپو 0 5800 5000 4700 4200 4000 3900 3
265 خودکار تبلیغاتی K963 تامپو 0 5800 5000 4700 4200 4000 3900 3
267 خودکار تبلیغاتی فلزی K911F لیزر 14400 13100 12100 12400 11400 11400 11100 3
280 خودکار رومیزی تبلیغاتی تامپو 0 0 11000 11000 10200 10000 9900 3
349 ماژیک مگنت دار وایت برد رنگ بندی 0 0 0 2950 2800 2700 0 1
167 خودکار تبلیغاتی LX تامپو 0 0 3800 3700 3300 3200 3000 3
203 خودکار تبلیغاتی KP تامپو 0 5500 4800 4600 4000 3900 3800 3
239 خودکار تبلیغاتی K951 تامپو 0 4300 3700 3400 2900 2800 2700 3
298 پازل تبلیغاتی 24 تکه (10×15) 4رنگ - افست 0 0 0 0 0 1500 1500 10
171 پازل تبلیغاتی 12 تکه (9×12) 4رنگ - افست 0 0 0 0 0 1300 1100 10
172 پازل تبلیغاتی 24 تکه (12×18) 4رنگ - افست 0 0 0 0 2700 2400 2200 10
173 پازل تبلیغاتی 48 تکه (18×25) 4رنگ - افست 0 0 0 0 3800 3700 3500 10
174 پازل تبلیغاتی 70 تکه (19×28) 4رنگ - افست 0 0 0 0 4200 4000 3800 10
175 پازل تبلیغاتی 96 تکه (23×32) 4رنگ - افست 0 0 0 0 6200 6200 5800 10
345 بادبزن تبلیغاتی بادینو (پلاستیکی) 4رنگ - افست 0 0 0 0 3950 3800 3700 7
346 بادبزن تبلیغاتی بادینو (پلاستیکی)-خام ندارد 0 0 0 3500 3300 3300 3300 7
347 بادبزن تبلیغاتی جمع شو فن چینو - نیم بازشو 4رنگ - افست 0 0 0 0 6800 6600 6500 25
348 بادبزن تبلیغاتی جمع شو فن چینو - خام ندارد 0 0 0 0 3600 3500 3500 7
350 بادبزن تبلیغاتی جمع شو فن چینو - تمام بازشو 4رنگ - افست 0 0 0 0 9500 9300 9200 25
177 بادبزن تبلیغاتی رویال (پلاستیکی) 4رنگ - افست 0 0 0 0 4200 4100 0 7
285 ماگ تبلیغاتی دسته و داخل رنگی -خام خام 0 44000 42000 41000 39900 39000 0 1
326 جعبه ماگ سفید سفید 0 2800 2700 2600 2500 0 0 1
327 جعبه ماگ رنگی طرح دار رنگی 0 2850 2700 2600 2500 0 0 1
328 جعبه ماگ مقوایی (اینفلوت) قهوه ای 0 2600 2400 2250 2150 0 0 1
190 ماگ تبلیغاتی سفید با چاپ اختصاصی 4 رنگ 0 38400 35100 36000 34000 33400 0 4
223 ماگ تبلیغاتی سفید - خام خام 0 34000 32000 31000 29900 29500 0 1
296 ساعت دیواری کد t.v رنگبندی 72000 70800 66800 68400 63400 0 0 5
308 ساعت دیواری کد N30 رنگبندی 79200 78000 73800 75600 70200 0 0 5
329 ساعت دیواری کد N24 رنگبندی 102000 99600 93300 94800 87500 0 0 5
330 ساعت دیواری کد N10 رنگبندی 69600 68400 64500 66000 61000 0 0 5
331 ساعت دیواری کد ND02 رنگبندی 102000 99600 93300 94800 87500 0 0 5
332 ساعت دیواری کد N36 رنگبندی 93600 91200 85300 86400 79500 0 0 5
334 ساعت دیواری کد ND21 رنگبندی 93600 91200 85300 86400 79500 0 0 5
335 ساعت دیواری کد NT01 رنگبندی 84000 81600 76000 78000 72600 0 0 5
336 ساعت دیواری کد N12 رنگبندی 84000 82800 78300 80400 74900 0 0 5
337 ساعت دیواری کد NK11 رنگبندی 85200 82800 78300 80400 74900 0 0 5
344 ساعت دیواری کد NN01 رنگبندی 85200 82800 78300 80400 74900 0 0 5
246 ساعت دیواری کد NS01 رنگبندی 81600 80400 76000 78000 73800 0 0 5
247 ساعت دیواری کد NK01 رنگبندی 108000 106800 100200 102000 94500 0 0 5
248 ساعت دیواری کد  N37 رنگبندی 79200 78000 73800 75600 71400 0 0 5
249 ساعت دیواری کد NM01 رنگبندی 76800 75600 71400 73200 68000 0 0 5
250 ساعت دیواری کد NA01 رنگبندی 74400 73200 69100 70800 65700 0 0 5
251 ساعت دیواری کد NP01 رنگبندی 79200 78000 73800 75600 70200 0 0 5